Wonam partner Dutch Green Building Council

2238_AmstelkwartierK7_Birdseye_FINAL

.
Samenwerken en kennisdelen zijn cruciaal om de klimaatdoelstellingen 2030 en 2050 te halen. Wonam heeft zich daarom als partner aangesloten bij de Dutch Green Building Council (DGBC). Samen met ruim 360 andere bedrijven zetten we ons actief in voor het verduurzamen van de bebouwde omgeving. Melanie Egberts, Directeur Projectontwikkeling Wonam vertelt waarom dit voor Wonam belangrijk is.

Gebouwen met uitstraling
Wonam ontwikkelt en investeert in voornamelijk middensegmentwoningen in de regio’s Amsterdam en Utrecht. Woningen met oog voor mens en natuur. “We gaan niet voor de laagste kostprijs, maar willen gebouwen met uitstraling realiseren waar we over vijftig jaar nog steeds trots op zijn. Duurzaamheid speelt hierin een belangrijke rol”, zegt Melanie Egberts, directeur Projectontwikkeling Wonam.

Energiezuinig en betaalbaar
In het twaalfjarig bestaan heeft Wonam geen enkel project aangesloten op aardgas. “Wij kiezen voor aansluiting op stadswarmte en – koelte, en sinds drie jaar is het uitgangspunt zo veel mogelijk energie van eigen bron. We kiezen niet voor de voordeligste optie, maar kijken naar BENG-scores en naar het beheersbaar houden van de energiekosten voor bewoners. We gaan ook steeds meer richting hout en materialen met een oorsprong in de natuur, oftewel biobased”, aldus Egberts.

Samenwerken brengt organisaties verder
Wonam zoekt als ontwikkelaar actief de samenwerking met gemeentes, woningcorporaties en marktpartijen in het ontwikkelen van bijzondere woonconcepten. Egberts: “We hebben adviseurs en leveranciers om ons heen verzameld die dezelfde idealen delen. Samenwerking en niet steeds opnieuw het wiel hoeven uitvinden, is ook de reden dat we nu DGBC-partner zijn. We moeten het met elkaar doen. Iedereen is wel bezig met circulariteit, klimaatadaptatie en gezondheid, maar als je op je eigen eiland blijft zitten, krijg je nooit het beste product. Als je open en eerlijk bent en kennis deelt, dan maakt dat het proces efficiënter en het eindproduct innovatiever.”

Stip aan de horizon
“We realiseren ons maar al te goed dat we nog een weg te gaan hebben. Zo is het Paris Proof Commitment nog niet ondertekend, maar wel onderwerp van overleg. We kijken elk kwartaal welke ontwikkelingen er zijn en waar kansen liggen. We gaan voor projecten die minder schadelijk zijn voor de natuur. Met speciale plantsoorten zorgen we dat de biodiversiteit ook in evenwicht blijft. Ik hoop dat over vijf jaar alle Wonam-collega’s nog bewuster zijn van duurzaamheid en dat we nog meer circulaire en biobased projecten in portefeuille hebben. Ons partnership met de DGBC is hierin een mooie stap om nog meer impact te maken”, besluit ze.

Lees het interview met Melanie Egberts, Directeur Projectontwikkeling Wonam op de website van DGBC

De impressie laat het nieuwbouwproject Mookly in Amstelkwartier Amsterdam zien, een samenwerking met Zadelhoff. Mookly is wonen in een groene, duurzame en avontuurlijke omgeving, geïnspireerd op de kracht van de natuur. Een inspirerend voorbeeld voor het wonen en leven in de stad van de toekomst. Lees meer over Mookly.