Projectontwikkeling

Samenwerking en gedelegeerde projectontwikkeling
Wij ontwikkelen onze eigen projecten en werken als gedelegeerd ontwikkelaar aan projecten van derden. Deze vorm van samenwerken ontstaat vaak uit gezamenlijke projecten die bestaan uit twee woongebouwen, een van de betreffende partner en een van onszelf. Succesvolle voorbeelden van dergelijke projecten zijn Buur en Bloei 030, waarbij de woningcorporaties de opdrachtgever waren voor de sociale woningbouw.

Samenwerking
Samenwerken staat centraal bij Wonam. Kennisdeling en samenwerking zijn cruciaal voor een daadkrachtig proces en voor een innovatief en hoogwaardig eindproduct. In de afgelopen jaren hebben we dan ook een groep van vaste adviseurs en leveranciers om ons heen verzameld. Hierdoor zijn we in staat om efficiënt te werken en snel te kunnen schakelen.

Duurzaamheid en impact
Energiezuinige woningen zorgen voor betaalbare woonlasten. In onze woningprojecten kiezen we wij voor duurzame oplossingen, zodat de energiekosten beheersbaar blijven. Door de focus op duurzaamheid zorgen we voor een positieve impact op de maatschappij en creëren we een groene, avontuurlijke leefomgeving voor de bewoners en dragen wij bij aan biodiversiteit en waterretentie.

Locaties
Beschikbare en bestemde bouwgrond is cruciaal voor onze woonprojecten. De realiteit is dat deze grond steeds schaarser wordt in de regio’s Amsterdam en Utrecht. Door herbestemming en transformatie van vastgoed zijn wij in staat gebiedsontwikkeling en betaalbare huurwoningen te realiseren die hard nodig zijn in de stad. In de zoektocht naar nieuwe locaties richten wij ons nadrukkelijk op wijken buiten het centrum, bij voorkeur op plekken met een goede ov-ontsluiting. Dit sluit naadloos aan bij ons actieve meedenken over de toekomst van Amsterdam en Utrecht.

Sterke wijken ontwikkelen
Onze activiteiten richten zich met name op vernieuwingsgebieden in de regio’s Amsterdam en Utrecht. Eenzijdige kantoorgebieden die worden getransformeerd naar levendige stadswijken met verschillende functies. Ons werk stopt niet bij het ontwikkelen van onderscheidende woningbouwprojecten, in samenwerking met de omgeving. Samen met gemeentes en andere vastgoedeigenaren zetten wij ons ook proactief in om deze nieuwe woonbuurten op de kaart te zetten.

Asset management

Management over door ons gerealiseerde woongebouwen
Wij treden op als manager van joint ventures, waarbij wij het asset management voeren over door ons gerealiseerde woongebouwen. Onze focus ligt op investeren in huurwoningen in Nederland en dan met name in de regio’s Amsterdam en Utrecht. Bij onze langetermijnvisie past het investeren in duurzame woningen en woongebieden. Wonam is lid van de IVBN: Vereniging van Institutionele Vastgoedbeleggers in Nederland.