Impact meten voor de gebouwde omgeving

Van “Bruto Aanvangs Rendement” naar “Bruto Impact Rendement”

Impact maken doe je pas echt als het ook daadwerkelijk een effect heeft op de organisatie of andere belanghebbenden; in positieve én in negatieve zin. Vrijwel altijd presenteren we in de bouw- en vastgoedsector onze output (b.v. opgewekte kWh, huurderstevredenheid, aantal middenhuurwoningen etc.), maar zelden presenteren we ook echt de waarde hiervan voor deze stakeholders.

In de eerste helft van 2023 hebben ontwikkelaars Wonam en Zadelhoff, social enterprise Impact Institute en adviseurs Resi in samenwerking met Homevest samengewerkt aan een pilot om een aantal marginale positieve impacts van de exploitatiefase van woningbouwproject Mookly in Amsterdam te kwantificeren en in euro’s uit te drukken. De eerste aanzet is gemaakt om te komen tot het Bruto Impact Rendement (BIR) van een gebouw.

De intentie van deze partijen is dan ook om de – in andere sectoren beproefde en op internationale standaarden gebaseerde – methodiek van impact meten en monetarisatie, verder uit te rollen in de gebouwde omgeving. Hiertoe hebben de genoemde partijen twee bijeenkomsten georganiseerd, waar in totaal ruim 40 relaties aanwezig waren.

 Een beknopte weergave van het inhoudelijk gesprek:

  • Veel partijen zijn dagelijks bezig met impact maken, maar eenduidige definitie ontbreekt;
  • Impact is een ‘buzzword’ en er is risico op greenwashing enerzijds, en cynisme anderzijds;
  • Er is behoefte aan een eenduidig framework;
  • Meten van impact is belangrijk en tegelijkertijd complex;
  • Vraag om de methodiek eenvoudig te houden zodat het later op grote schaal uitvoerbaar is;
  • Met het in kaart brengen en ‘meten’ van “environmental” impacts is de sector al verder dan met “social” impacts, al zijn sommige “environmental” impacts ook nog niet helemaal uitgedacht (denk aan bio-based, installaties benodigd voor energie-eisen);
  • Push richting impact economie steeds meer merkbaar, bijv. vanuit wet- en regelgeving, maar ook vanuit oa financiers, investeerders én consumenten, en vanuit de bedrijven zelf;
  • Toepasbaarheid en vergelijkbaarheid van een impact framework is belangrijk, ook in het kader van genoemde wetgeving (‘toetsbaarheid’).

Interesse? Neem dan contact met ons op!