Wonam wint tender 3 kavels E-buurt Amsterdam Zuidoost

‘Barrio Lobi’ staat voor ‘hou van je buurt’. Vanuit die gedachte ontwikkelde Wonam, samen met een ambitieus ontwerpteam, een plan voor de kavels 1A, 3 en 5 in de E-buurt in Amsterdam Zuidoost. Een plan met een duidelijke missie: niet alleen het maken van een architectonisch statement, maar vooral ook het creëren van een duurzame, inclusieve en stimulerende leefomgeving. Een ‘barrio lobi’. Wonam, het ontwerpteam en de gemeente werken de plannen de komende tijd verder uit, in nauwe samenwerking met buurtbewoners en ondernemers. De bouw start naar verwachting in 2024.

Eenheid door diversiteit
Het plan gaat uit van 338 woningen waarvan ongeveer ⅓ middenhuur, ⅓ middeldure koop en ⅓ vrije-sectorkoop. De oppervlaktes variëren van 65 m2 tot 130 m2. Femke Pathuis, manager Acquisitie Wonam: “In lijn met de diversiteit van de locatie hebben we de individuele kavels laten ontwerpen door verschillende architecten. Elk blok krijgt zo een eigen karakter. We creëren eenheid door de verbinding met de openbare ruimte leidend te laten zijn. Dat worden de plekken waar buren elkaar ontmoeten en kinderen samen spelen.” De gebouwen worden klimaatadaptief, energieleverend en gebouwd met circulaire materialen. De ontwerpen voor de drie verschillende kavels zijn gemaakt door OZ, XVW Architectuur en Space & Matter, waarbij PD+P architecten overkoepelend betrokken is bij de co-creatie; architecten die allemaal hun hart en historie hebben in de buurt.

Een verbonden buurt bouw je samen
Als bewoners zich identificeren met hun buurt en betrokken worden bij beslissingen, heeft dat een positief effect op hun binding met de woonplek en de leefbaarheid. Barrio Lobi is als methodiek geïntroduceerd door Sabo Advies Bewonersparticipatie om in gesprek te gaan met bewoners. Zo ook bij de E-buurt Oost in de vorm van workshops en ontwerpsessies met bewoners, ondernemers en partners uit de buurt. De co-creatie heeft geleid tot het idee van een woonvereniging, waar collectieve zaken zoals de plinten, gemeenschappelijke ruimtes en deelmobiliteit in worden ondergebracht. Ook in de verdere uitwerking van de plannen worden bewoners betrokken.

Bewoners uit Zuidoost krijgen voorrang
Amsterdam Zuidoost staat breed in de belangstelling om te wonen; bij mensen van binnen het stadsdeel én daarbuiten. Om iedereen een goede kans te geven, krijgen bewoners uit Amsterdam Zuidoost voorrang op de helft van nieuwbouw huur en koop. Dit zorgt ook voor doorstroming binnen Zuidoost. Het co-creatietraject leverde onder meer ook waardevolle informatie op over het versterken van de doorstroming en het verbeteren van de woonkwaliteit van de E- en G-buurt. Barrio Lobi heeft alles in zich om de potentie van deze cultureel zo rijke en hechte wijk tot verdere bloei te laten komen.