Amsterdam

Barrio Lobi

‘Barrio Lobi’ staat voor ‘houd van je buurt’. Vanuit die gedachte ontwikkelen wij een duurzame, inclusieve en stimulerende leefomgeving in Amsterdam Zuidoost.

‘Een buurt om van te houden’. Vanuit die gedachte ontwikkelen wij samen met OZ Architects, XVW architectuur, Space&Matter en UBA Bouw, een plan voor de drie kavels in de E-buurt in Amsterdam Zuidoost. Een plan dat staat voor architectonische kwaliteit, een groene omgeving, voor verbinding tussen bewoners en voor 349 duurzame en betaalbare woningen.

Barrio Lobi wordt een buurt voor bewoners in verschillende levensfasen. De verschillende woningtypes maken het mogelijk door te stromen naar een andere woning binnen de wijk. Bewoners en ondernemers in de buurt zijn actief betrokken bij de planontwikkeling. De E-buurt wordt ontwikkeld tot een groene en autoluwe woonbuurt. Het wordt een duurzame woonwijk met een groene en natuurlijke inrichting. In de omgeving komen fruitbomen, eetbare planten, een buurtmoestuin en een grasveld met bloemen.


  • Woningen
  • Parkeren
  • Q1 2025 - start bouw

Feiten en cijfers

  • 349 woningen

E-buurt oost ligt in de hoek tussen de Daalwijkdreef, de Elsrijkdreef en de flats Geldershoofd en Gravestein in Amsterdam Zuidoost.

Planning

Q1 2025

Start bouw (verwachting)