Terug

Barrio Lobi – Amsterdam

‘Barrio Lobi’ staat voor ‘hou van je buurt’. Vanuit die gedachte ontwikkelt Wonam, samen met een ambitieus ontwerpteam, een plan voor de 3 kavels in de E-buurt in Amsterdam Zuidoost. Een plan met een duidelijke missie: niet alleen het maken van een architectonisch statement, maar vooral het creëren van een duurzame, inclusieve en stimulerende leefomgeving. Een ‘barrio lobi’.

Elk woonblok krijgt een eigen karakter. De gebouwen worden klimaatadaptief, energieleverend en gebouwd met circulaire materialen. Bewoners en ondernemers in de buurt zijn actief betrokken bij de planontwikkeling.

Barrio Lobi
Locatie: kavels 1a, 3 en 5 in de E-buurt Oost, Amsterdam Zuidoost
Programma: 338 woningen: ⅓ middenhuur, ⅓ middeldure koop en ⅓ vrije-sectorkoop
Oppervlakte: variërend van 65 m2 tot 130 m2
Architecten: OZ, XVW Architectuur en Space & Matter
Start bouw: naar verwachting 2024

 

Logo Barrio Lobi

Nieuws

  • Wonam wint tender 3 kavels E-buurt Amsterdam Zuidoost

    ‘Barrio Lobi’ staat voor ‘hou van je buurt’. Vanuit die gedachte ontwikkelde Wonam samen met een ambitieus ontwerpteam een plan voor niet alleen het maken van een architectonisch statement, maar vooral het creëren van een duurzame, inclusieve en stimulerende leefomgeving. Een ‘barrio lobi’. Bewoners en ondernemers uit de buurt zijn dan ook actief betrokken bij de planontwikkeling.
    Het plan gaat uit van 338 woningen waarvan ongeveer ⅓ middenhuur, ⅓ middeldure koop en ⅓vrije-sectorkoop. De oppervlaktes variëren van 65 m2 tot 130 m2. Bewoners uit Amsterdam Zuidoost krijgen voorrang op de helft van de nieuwbouw.

    Meer info