Bouw 109 huurappartementen ‘LUNO’ in Houten gestart

De bouw van LUNO in Houten is gestart en flink op stoom. Op loopafstand van het centrum en het station bouwt Van Wijnen voor Wonam 109 duurzame middenhuurappartementen en een commerciële ruimte. LUNO wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2025 opgeleverd.

Middenhuur met voorrang
Luno bestaat uit 109 middenhuurwoningen met verschillende oppervlaktes; 2-, 3- en 4-kamerappartementen van circa 55 m2 tot 115 m2. Hulpverleners, zorg- en onderwijzend -personeel krijgen voorrang bij de toewijzing van de woningen.

Wethouder Rosa Molenaar: “Mensen die werken in de zorg en het onderwijs zijn essentieel voor Houten, maar hebben het moeilijk op de woningmarkt. Door hen voorrang te geven in de toewijzing zorgt de ontwikkelaar ervoor dat zij in Houten kunnen blijven wonen, in een comfortabele, duurzame én betaalbare woning. Daar zijn wij als college enorm blij mee.”

Duurzame woonomgeving die ontmoeting stimuleert
LUNO is een duurzaam en toekomstbestendig gebouw. De hoge isolatiewaarden zorgen dat de vraag naar energie wordt beperkt. De benodigde energie wordt opgewekt via luchtwarmtepompen en zonnepanelen, aangevuld met groene stroom afkomstig uit zonneparken. Het gebouw krijgt een carrévorm met woningen rondom een gemeenschappelijk binnenhof dat ontmoeting tussen buren stimuleert.

Robert Kohsiek, directeur Wonam: “We zijn trots dat we ook in veranderende marktomstandigheden doorpakken en dat de bouw van ons eerste project in Houten is gestart. Met 109 duurzame huurwoningen op een centrale locatie dragen we in positieve zin bij aan de groei van Houten.

Molenzoom transformeert naar woonwerk gebied
LUNO is onderdeel van het woningbouwprogramma Bouwen voor Houten waar onder meer De Molenzoom verandert in een mooie buurt om te wonen en werken met zo’n 1500 nieuwe woningen.

Wethouder Rosa Molenaar: “In Houten zijn tot 2040 4.750 nieuwe woningen nodig. Een forse opgave. Een deel van deze woningen komt binnen de Rondweg. Maar wel binnen duidelijke kwaliteitscriteria met als basis het Houtens DNA dat het dorpse karakter van Houten behoudt.”