Betaalbare woningen, tevreden huurders

Over ons

Wonam is een woningbouworganisatie die inspeelt op de grote behoefte van het (jonge) middensegment aan betaalbare huurwoningen. Dat doen wij door het ontwikkelen én beheren van onze eigen woonprojecten in Amsterdam en Utrecht. Wij opereren vanuit maatschappelijke betrokkenheid en investeren voor de lange termijn. Na realisatie blijven wij nauw betrokken en organiseren zelf het beheer van onze woningen. Hierdoor blijft de kwaliteit van het gebouw en zijn omgeving behouden. Ook belangrijk: de betaalbaarheid van onze woningen zorgt ervoor dat mensen langer én naar tevredenheid blijven wonen.

Projectontwikkeling

Bekijk projecten

Huurwoningen voor het middensegment: comfortabel, hoogwaardig en energiezuinig

Wonam ontwikkelt huurwoningen voor het vrije markt huursegment met een huur tussen de €730 en €1.100. Wij bieden young professionals, jonge gezinnen en ouderen een echte Wonam woning: een twee of driekamer appartement, een betaalbare huur, voldoende vierkante meters (55 – 90 m2) en voorzien van alle comfort.

Duurzaamheid

Lage energiekosten helpen om de woningen betaalbaar te houden. Wij dragen daarom graag bij aan de energieneutraliteit en energie-zelfvoorziening binnen gestapelde woningbouw. Wonam heeft ervaring met innovatieve oplossingen: van collectief opgewekte warmte door middel van een houtpelletcentrale tot het plaatsen van zonnepanelen op daken van aangrenzende bebouwing.

Locaties

Voor onze woonprojecten is beschikbare en bestemde bouwgrond noodzakelijk. Grond wordt echter steeds schaarser in de gemeente Amsterdam en Utrecht. Door herbestemming en transformatie van vastgoed is Wonam vindingrijk in gebiedsontwikkeling en het realiseren van betaalbare huurwoningen die nodig zijn in de stad. In het zoeken naar nieuwe locaties richten wij ons nadrukkelijk op wijken buiten het centrum. Deze oriëntatie past bij ons actieve meedenken over de toekomst van Amsterdam: een stad die straks meer dan een miljoen inwoners zal huisvesten.

Gebiedsontwikkeling

Bekijk projecten

Gebiedsontwikkeling

Wonam begeeft zich in toenemende mate in gebieden met een bedrijfsmatige bestemming waarbij ingezet wordt op een transformatie naar nieuwbouw voor de eigen woningbeleggingsportefeuille. Wonam acteert hierin als pro-actieve marktmaker door in kantoor en bedrijfsmatige gebieden bestaande gebouwen te verwerven. Vervolgens de transformatie naar woningbouw op te starten, waarbij veelal de bestemming gewijzigd dient te worden. Gezamenlijk met de gemeente en overige eigenaren willen wij deze gebieden op de kaart zetten als de nieuwe woonlocaties in de stedelijke agglomeraties van Amsterdam en Utrecht.

Assetmanagement

Assetmanager van diverse woningbeleggingsfondsen

Wonam treedt op als fondsbeheerder. Wij richten ons op het langjarig beleggen in middensegment huurwoningen in Nederland. Bij onze lange termijn focus past het beleggen in duurzame woningen en woongebieden. Dit draagt bij in de breedste zin aan het rendement.

Wonam is lid van de IVBN: Vereniging van Institutionele Vastgoedbeleggers in Nederland.

Vastgoedbeheer

Betrokken bij de woningen door beheer in eigen hand

Na oplevering neemt Wonam de woongebouwen op in de woningportefeuille. Het beheer van de gebouwen organiseren wij zelf, onder meer door het opzetten van een huismeesterdienst. Door deze werkwijze blijven wij sterk betrokken met de gebouwen en kunnen wij snel inspelen op eventuele veranderende woonwensen. De opgedane kennis in beheer gebruikt Wonam bij de realisatie van nieuwe woongebouwen.

Wonam verhuurt haar woningen via Woontank.