Mitros, Portaal, Wonam en gemeente Utrecht tekenen ontwikkelings-overeenkomst voor 430 nieuwe huurwoningen in Leidsche Rijn Centrum.

Persbericht
430 nieuwe huurwoningen in Leidsche Rijn centrum

Foto_ondertekening ontwikkelingsovereenkomstAxo_Huurwoningen Leidsche Rijn centrum_Dam en Partners

Het gebouw krijgt een parkeergarage, fietsenstalling en op de begane grond voorzieningen. Op de kop aan de zuidkant bij de Grauwaartsingel en Centrumboulevard telt het ontwerp negen verdiepingen, de rest is zes hoog. De architectenbureaus Dam & Partners, NWA en JCAU ontwerpen elk een deel van het complex. In de duurzaamheidsambitie zal dit project voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG1).

”Utrecht is de snelst groeiende stad van het land”, zegt Klaas Verschuure, wethouder Ruimtelijke ontwikkeling en Leidsche Rijn. “We bouwen de komende jaren veel woningen, zowel in de bestaande stad als in nieuw te ontwikkelen gebieden, onder meer in Leidsche Rijn. We willen daarbij plek bieden voor iedereen. Daarom zetten we fors in op sociale woningbouw en middenhuur, mede voor starters op de woningmarkt. Ik ben blij dat er ook in dit complex veel van dit soort woningen komen.”

Gerard Kohsiek, directeur van Wonam, lichtte toe: “Wonam heeft inmiddels negen projecten voor middenhuurwoningen gerealiseerd of in aanbouw. Dit wordt het tweede project in Utrecht en daarmee onderstrepen we onze strategie om de realisatie van middenhuurwoningen te verbreden naar de regio Utrecht. Wij zijn zeer verheugd met deze samenwerking met twee vooraanstaande woningbouwcorporaties. Iets dat past in onze aanpak van maatschappelijk betrokken woningbouw waarbij sociale- en middenhuur ook op elkaar aansluiten, met focus op lange termijn.”

Henk Peter Kip, directievoorzitter van Mitros: “Deze bijzondere samenwerking voorziet in de grote behoefte aan sociale woningbouw en middenhuur in Utrecht. Met dit project komen we tot nieuwe sociale huurwoningen op een prachtige locatie én dragen we bij aan de doorstroming in de stad. Een mooie ambitie die we binnen afzienbare tijd gaan realiseren”.

Dirk Jan van der Zeep, voorzitter Raad van bestuur van Stichting Portaal: “Om te zorgen dat we kunnen voldoen aan de vraag van onze huidige en toekomstige huurders werken we graag samen met gemeente en andere partijen. Een flinke ambitie op het gebied van duurzaamheid spreekt voor ons vanzelf. Een lage energierekening draagt bij aan betaalbare woonlasten voor de huurder. Wij zijn hier heel blij mee”.

Over Wonam
Wonam ontwikkelt middenhuurwoningen in de regio Amsterdam, regio Utrecht en Groningen. Wonam heeft reeds 1.600 huurwoningen gerealiseerd en in aanbouw. De ambitie is om de komende jaren nog ruim 2.500 betaalbare huurwoningen te ontwikkelen met een huurprijs tussen de € 750 en € 1.100. Door herbestemming en transformatie van vastgoed is Wonam vindingrijk en actief in gebiedsontwikkeling en het realiseren van betaalbare huurwoningen die nodig zijn. Na realisatie van projecten blijft Wonam nauw betrokken, zo organiseert de woningbouworganisatie zelf het beheer van haar woningen en verhuur (Woontank). Zie ook: www.wonam.nl / www.woontank.nl

Over Mitros
Iedereen heeft recht op goed wonen. Mitros is er om dit mogelijk te maken voor mensen met een laag inkomen. Dit doen wij door het verhuren van goede en betaalbare huizen in Utrecht en Nieuwegein. In totaal wonen 65.000 mensen in een woning van Mitros. Mitros wil ervoor zorgen dat huurders tevreden zijn over hun woning en kunnen rekenen op de best mogelijke dienstverlening. De 340 medewerkers van Mitros zetten zich daar elke dag voor in. Zie ook: www.mitros.nl

Over Portaal
Woningcorporatie Portaal bouwt aan kansrijke buurten waar je je thuis voelt. Wij bieden in de regio Utrecht onderdak aan 20.000 huishoudens. Daarnaast werken we in de regio’s Amersfoort, Arnhem, Leiden en Nijmegen. Zie ook: www.portaal.nl en @portaalwonen.

 

Bijlage:

  • foto van de ondertekening met van links naar rechts Robert Kohsiek en Carolyn van Duijvendijk (Wonam),  Henk Peter Kip (Mitros), Dirk Jan van der Zeep (Portaal) en Klaas Verschuure (wethouder Utrecht).
  • 3D afbeelding van Dam & Partners Architecten
Terug Volgend